מצגת בנושא כינוס ICR קבוצת המוזאונים האזוריים מטעם איקו"ם, נורווגיה, 2011

ד"ר אורית שמיר

כדי לצפות במצגת נא להקיש כאן