דוח כינוס בין-לאומי של ICR הוועדה המקצועית למוזאונים אזוריים מטעם איקו"ם

ד"ר אורית שמיר

כדי לצפות במצגת נא להקיש כאן