דוח נסיעה לכינוס בנושא תרבות יהודית ותרבות לא יהודית במגע ובקשר: פרספקטיבה חדשה במחקר

מיכאל טל

סיכום נסיעה של מיכאל טל לכנס בפריז – יולי 2014.

רקע כללי

בחודש יולי התקיים בפריס כינוס תחת הכותרת: תרבות יהודית ותרבות לא יהודית במגע ובקשר:  פרסקטיבה חדשה במחקר.

הכינוס אורגן על ידי הארגון האירופי ללימודי יהדות שמקום מושבו בפריס.

בכינוס השתתפו כ-620 מרצים מרחבי העולם בסדרה של מושבים – תשעה במקביל – שהתקיימו בשתי אוניברסיטאות ברובע הלטיני ('האקול נורמל סופריור' וה'סורבון').

מגוון נושאי ההרצאות שנישאו בכנס היה רחב מאד וכלל נושאים מתחום האמנות, הספרות, הפילוסופיה , הדת , המדע , ההיסטוריה, וכן הלאה . כך גם תחום הזמן שבו עסקו ההרצאות היה רחב והתפרש מהתקופה העתיקה ועד לימינו .

מספר מושבים התמקדו בנושאים הקשורים לשואה ולאנטישמיות – זו שקדמה לשואה וזו שהתפתחה אחריה.

 

המושב שבו התקיימה ההרצאה שלי, דן ברופאים שנאלצו לעזוב את גרמניה הנאצית ולהגר כפליטים לארצות אחרות .

ההרצאה שלי התמקדה בדמותו הייחודית של פרופסור הרמן צונדק שהיה מבכירי הרופאים ברפובליקת וויימר, אשר היגר לארץ ישראל לאחר שפוטר מכל תפקידיו. אולם ההדגשה בהרצאה יותר מאשר כוונה לספר את סיפורו של הרופא הדגול, כוונה להציג את השינויים שחלו בתפיסה האוצרותית וההיסטורית ביד ושם עם כינונו של המוזיאון ההיסטורי חדש. שינויים אלו אפשרו להציג נושאים שבעבר לא נחשבו חלק מהנראטיב של השואה והצגה זו נעשתה באמצעות חפצים אישיים  שתהליך איסופם לאוספי יד ושם, גם הוא נובע משינויים בגישה האוצרותית.

 

ההרצאות האחרות שנשאו במושב, דנו בגורלם של רופאים ורופאות שעזבו את גרמניה ובסה"כ נוצרה תמונה רחבה ומעניינת של התופעה, שהוארה מזוויות שונות. אחת הנקודות החשובות לטעמי בפנל שבו נטלתי חלק, הייתה האפשרות  להדגים כיצד ניתן ל'תרגם' נושאים היסטוריים לתצוגה מוזיאלית.

בנוסף על כך יצאתי נשכר מההיכרות האישית עם  החוקרים אשר עוסקים בנושא.

 

לעיין בהרצאה, נא להקיש כאן

לראות את המצגת, נא להקיש כאן