דוח כינוס בין-לאומי בנושא תיעוד, רישום ודיגיטציה מטעם איקו"ם, גרמניה, ספטמבר 2014

אלינה גצל

כדי לעיין בדוח על השתתפות בכינוס בין-לאומי של ועדה מטעם איקו"ם CIDOC לתיעוד ורישום, נא להקיש כאן