דוח כינוס בין-לאומי מטעם NATHIST , הוועדה המקצועית למוזאוני טבע באיקו"ם, קרואטיה,

דורית ווליניץ

כדי לעיין בדוח - סיכום השתתפות בכינוס של נטהיסט, הוועדה המקצועית באיקו"ם למוזאונים ולאוספי טבע, נא להקיש כאן