דוח השתתפות בכינוס בין-לאומי Ecsite, טרנטו, איטליה, יוני 2015

אסתי פרקל

כדי לעיין בדוח, נא להקיש כאן