האבולוציה של המוזאון האתנוגרפי - הרצאה שנישאה בכינוס איקמה שהתקיים בווייטנאם, אוקטובר 2015

גליה גביש

בהרצאה שנישאה בכינוס איקמה שהתקיים בווייטנאם באוקטובר 2015, הוצגה מצגת של גליה גביש בנושא השינויים שחלו במשך השנים בתצוגה במוזאונים לאתנוגרפיה. כדי לראות את המצגת יש להקיש כאן