דוח סיכום השתתפות בכינוס בין-לאומי מטעם איקו"ם, מילאנו איטליה, יולי 2016

סמדר ספקטור דנון

נופי התרבות, שעמדו על הפרק בכינוס זה, היו מגוונים. נופי התרבות הקונטמפורניים (נגזר ממושג המערבנות) המרכזיים שהתייחסו אליהם רבים מדוברי הכינוס במילנו, בהרצאות-המפתח ובהרצאות של ועדת ICR (בה נכחתי בשל היותי חברה בה) הם הרב-תרבותיות, מגוון התרבויות והקשר ביניהן ובין המוזאונים, וכן הקשר בין המוזאונים ובין קבוצות אתניות, אזרחיות וחברתיות. אלה בולטים במיוחד בשנים האחרונות בשל שינויים חברתיים גלובליים, ההגירות והמלחמות. אלה הם נופי התרבות הבאים לידי ביטוי בפעילויות מוסדות התרבות, ובראשם המוזאונים – בתפיסת עולמם, בתצוגותיהם, בנרטיבים המוצגים ובפעילות החינוכית והחברתית שלהם.  כדי להמשיך ולקרוא, נא הקישו כאן