סיכום אישי על השתתפות בכינוס איקו"ם בין-לאומי, מילאנו, 2016

שונית מרמלשטיין

כינוס איקו"ם בין-לאומי מתקיים אחת לשלוש שנים, מפגיש בין חברי איגודי המוזאונים מכל העולם

לדון בנושאים מקצועיים. השנה הכינוס הבין-לאומי ה-24 נערך במילאנו באיטליה והתמקד בנושא:

Museums and Cultural Landscapes. כדי לקרוא עוד על רשמיה של שונית, נא להקיש כאן