דוח השתתפות בכינוס MuseumNext שהתקיים בניו יורק, נובמבר 2016

עינת שרון

להלן קישור לדוח השתתפות בכינוס בין-לאומי MuseumNext שהתקיים בניו יורק ועוסק בעתיד המוזאונים. כדי להמשיך ולקרוא, נא להקיש כאן