הכלה של מהגרים ופליטים: תפקידם של מוסדות תרבות

בימים אלו הנושאים הנוגעים לעולים חדשים / מהגרים / פליטים באים לידי ביטוי גם לגבי מוסדות תרבות.

לעיונך קישור לעבודה בנושא.

 

מצ"ב פרסום באנגלית על "תפקידם של מוסדות תרבות בשילוב מהגרים ופליטים".

https://drive.google.com/file/d/0B9pCa4GTk4UMY091MjM4LXlUdGs/view