מוזאונים בראי החברה והחינוך - קובץ מאמרים

עורכות: סיגלית רוזמרין ואורה פיקל-צברי

להלן קישור לאסופת מאמרים מאמרים שיצאה לאור בעקבות כינוס שנערך במכללת אפרתה ונוזאון חצר היישוב בנושא "מוזאונים בראי החברה והחינוך" בשנת 2014: 

http://www.emef.ac.il/wp-content/uploads/2018/03/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A.pdf