הנחיות להתנהגות במצבי חירום עבור עובדי מוזאונים

משרד התרבות / על פי הנחיותיו של אינג' סרג'יו ברקוביץ'

הכינו את החוברת המחלקה למוזאונים ואמנות פלסטית, מהל התרבות, משרד התרבות 

הנחיות להתנהגות במצבי חירום עבור עובדי מוזאונים

על פי הנחיותיו של יועץ המחלקה לענייני ביטחון ובטיחות, אינג' סרג'יו ברקוביץ'

מרס 2007
 

מנכ"ל – איתן ברושי

ראש מנהל התרבות – מיכה ינון

מנהלת המחלקה למוזאונים ואמנות פלסטית – עידית עמיחי

יועצת בענייני מוזאונים – שלומית נמליך

תקציבאית בכירה לתחום המוזיאונים– נועה כהן


תוכן העניינים

 

 המוזאון – מקום של שמירה ושימור, עידית עמיחי / פתח דבר .......................................

 

3

הוראות כלליות .........................................................................................................

5

הוראות פינוי המוזאון  ..............................................................................................

6

עזרה ראשונה ............................................................................................................

7

שריפה ......................................................................................................................

8

הודעה על הטמנת מטען חבלה או גילוי של חפץ חשוד ..................................................... 

9

טופס רישום הודעה על הטמנת מטען חבלה או איום ......................................................

10

התנהגות בעת פיצוץ ...................................................................................................

11

התנהגות בעת הצפה/שיטפון .......................................................................................

12

התנהגות בעת רעידת אדמה ........................................................................................                      

13

הוראות בטיחות ובטחון במוזאונים בזמן התקפה ........................................................

14

הוראות למניעת ביזה בעת מצב חירום .........................................................................            

15

הפרות סדר והפגנות ...................................................................................................                                                     

16

חומרים מסוכנים .......................................................................................................                                                     

17

כשל מערכות האספקה ...............................................................................................                                                   

18

התנהגות בעת גילוי סימני פריצה .................................................................................                                     

19

טלפונים חיוניים ........................................................................................................

20

 

 

 

 

 


 

המוזאון – מקום של שמירה ושימור

עידית עמיחי

 

 

המוזאון כמקום בו שוכנות המוזות, אלות האמנויות, אוצרות של תרבות, מתקשר מיידית לתחושות של נועם, יופי והרמוניה. מושגים כמו אסונות טבע, רעידות אדמה, מתקפת טילים, גניבות והשחתה מבקשים להיות מורחקים מאותה שמורה אידילית השומרת את נכסי התרבות של כלל האנושות.

 

ואולם, נכסי התרבות אשר במוזאונים הינם פגיעים מאד, בעלי ערך ללא שיעור וברוב המקרים אין להם תחליף. משום כך יש לקבוע כי תפקידו הראשון של המוזאון הוא להבטיח הגנה מלאה ואבטחה לנכסיו.

 

תפקיד זה מתעצם נוכח המהפכה שחלה בעולם המוזאונים בעידן המודרני. המוזאון במתכונתו הנוכחית התפתח במאות ה-17 וה-18 כאשר חדרי האוספים שהיו שייכים לממסד הכנסייתי או לבתי מלוכה ואצילים פרטיים, הפכו למקומות אזרחיים, עירוניים ולאומיים, למוסדות דמוקרטיים ועממיים הפתוחים לציבור הרחב. עם התפתחות התרבות וההשכלה במאה ה–19, יותר ויותר מוזאונים נפתחו לציבור ובמקביל חלה עלייה משמעותית במספר המבקרים, מה שמצריך היערכות חדשה בתחום אבטחת המוצגים והמבקרים במוזאונים.

 

השינוי בהיערכות הוא תולדה גם של השינוי שחל בתפיסה של תפקיד המוזאון. ממקום של מקדש מעט בו פריטי האוסף מוגנים  בתוך ויטרינה, המוצגים יוצאים מהקירות לחלל האולמות, פסל הופך למיצב ומיצג, תמונה מתפתחת להקרנה, היצירה מאבדת את ה"אאורה" שהקיפה אותה. הקובייה הלבנה הנייטרלית משתנה ומתייחסת אל חלל התצוגה כשדה חי של  פעילויות התובע מן הצופה השתתפות פעילה.

 

בהדרגה מוקמים ביוזמת הקהילה המקומית גם מוזיאונים היסטוריים המבקשים לתעד ולהנציח את האבות המייסדים ואלה משתפים את הקהל בחוויה של אותם מעשי ראשונים.  עם התפתחות המדע והטכנולוגיה מוקמים במחצית השנייה של המאה ה- 20 גם מוזיאונים בהם התצוגה הופכת ממושא של "לא לגעת" להנחיה מפורשת של "נא לגעת".

 

"המהפכה" בעולם המוזאונים אשר באה לידי ביטוי הן בפתיחתו לציבור הרחב והן באופן התצוגה, משקפת את היעדים החדשים של המוזאון: ממקום של בית אוצר ומקום של שימור והנצחה, המוזיאון הופך להיות מרכז קהילתי המתמקד בחינוך ובהנחלת ערכי תרבות לדור הצעיר ולתושבי הקהילה שסביבו. 

 

שינוי זה מחייב גם התייחסות חדשה לנושאי הביטחון והבטיחות הן של המוצגים במוזיאון והן של הציבור הרחב אשר אלה ואלה נעשים נגישים וקרובים זה לזה. באופן תיאורטי, כל המוצגים במוזיאונים מהווים יעד להתנהגות עבריינית של פגיעה בשלמותם או השחתתם. המושגים פתוח, נגיש, קרוב, מהווים נורה אדומה לאנשי הביטחון המחויבים לשמור ולנצור כל מוצג מבלי לחבל באווירה החווייתית והתרבותית הנוצרת בחלל המוזיאלי הפתוח.

 

השמירה על מוצגי המוזיאון אינה רק מפני בני אדם. מערכת האבטחה של המוזיאון מחויבת להגן על המוזיאון גם מפני פגעי טבע כגון רעידת אדמה, שריפות, שיטפונות וכן סכסוכים בין אזוריים. מלחמת לבנון השנייה שפרצה במהירות רבה ובלתי צפויה ביולי 2006 הדגישה את פגיעותו של העורף ועמו גם המוזיאונים ואתרי המורשת המפוזרים מדן ועד הנגב.

 

לצד הדאגה לחיי אדם שהיא כמובן בראש סולם העדיפויות, מחויבת המדינה להגן ולשמור על נכסי התרבות שלה. ואכן מוזיאונים רבים בישראל שהיו תחת סיכון של מתקפת טילים  התארגנו כבר בימים הראשונים למלחמה והעבירו את כל האוספים החשובים לחדרים תת קרקעיים מוגנים.

 

לא רבים מכירים את "אחורי הקלעים" של המוזיאון ונוטים להאמין שהתערוכה המוצגת בקדמת הבמה היא לב ליבו של המוזיאון. ואולם הצוות המקצועי של כל מוזיאון, בהתאם לגודלו ומיקומו עוסק במרבית הזמן במגוון סוגיות ובעיות שאינן קשורות באופן ישיר לאוצרות ועיצוב התערוכה. בתחום הביטחון והבטיחות עוסקים באופן ישיר בין 6% ל- 10% מצוות העובדים במוזיאונים.

 

המחלקה למוזיאונים במינהל התרבות החליטה לסייע להכנת תשתית בסיסית שתתאים לפיתרון בעיות המשותפות לכלל המוזיאונים. כצעד ראשון אנו מפרסמים הוראות למצבי חירום ובהן התייחסות להתנהגות במצבים שאינם בשגרת העבודה המוזיאלית.

 

הוראות אלה נכתבו על ידי היועץ למחלקה למוזיאונים לנושאי ביטחון ובטיחות, אינג' סרג'יו ברקוביץ, בהתייחסות ישירה להוראות שפורסמו ע"י מוזיאון גטי והותאמו לתנאי הארץ.  תודה מיוחדת לשלומית נמליך ונועה כהן על הסיוע בעריכה הלשונית.

 

אנו ממליצים לשלב את שינון ההוראות כחלק מההכנה שיעבור כל עובד מוזיאון בכל תפקיד שהוא בטרם התקבלו לצוות. אנו גם ממליצים על תרגול כללי ההתנהגות מעת לעת כחלק מהשגרה.

 

ומעל לכל, אני מקווה שלא נזדקק להוראות אלה בזמן אמת.

 

הוראות כלליות

 

1.       לבטיחותך ולביטחונך, בכל מקרה של מצב חירום, חובתך להיות מעודכן בכל ההוראות וסידורי
          הבטיחות הקיימים במוזיאון.

 

2.       בנוסף על שמירת בטיחותך וביטחונך, כוללת התנהגות במצב חירום גם עזרה לזולת, עזרה
          לכל אדם בעל מגבלות או לאנשים שנפגעו ולא יכולים להציל את עצמם ללא עזרתך.

 

3.       הכר את סביבת עבודתך, את הסימונים והשילוט בכל פינה במוזיאון.

 

4.       הכר את דרכי המילוט בעת הצורך ואת מיקום המקלט בכל אחד ממבני המוזיאון.

 

5.       זיהית מפגע או הפרעה כלשהי בסדרי הבטיחות או הביטחון, או יש לך הצעה לשיפור - העבר
          אותה להנהלת המוזיאון.

 

6.       הנהלת המוזיאון היא האחראית לתחזוקה ראויה של כל הסידורים והאמצעים האמורים לאפשר
          שמירה על בטיחות וביטחון עובדי המוזיאון, מבקריו וכל ציודו.

 

 

 


הוראות לפינוי המוזיאון

 

כאשר נשמעים צופרי אזעקה או כאשר ניתנת הוראה לפינוי המבנה ע"י גורם מורשה, יש להתנהג כדלקמן:

 

1.       לשמור על קור רוח.

 

2.       להפסיק את פעולתו של כל הציוד או כל תהליך שעלול להוות סיכון.

 

3.       לקיים את ההוראות הניתנות ע"י מתאם פעולות הפינוי.

 

4.       לכוון את המבקרים לפי הוראות הפינוי.

 

5.       לעזוב את המקום בצורה מסודרת, לסגור את הדלתות אך לא לנעול אותן.

 

6.       לצאת מהמבנה בדרך הקצרה והבטוחה ביותר.

 

7.       להתרחק מהמבנה ולהתייצב לשם התפקדות במקום הכינוס שנקבע מראש או לפי הוראות
          מתאם הפינוי.

 

8.       לשמור על דרכי גישה חופשיות למעבר רכבי חילוץ והצלה.

 

9.       לא לעזוב את מקום הכינוס ללא אישור האחראים.

 

10.     פירוט מקומות כינוס (נא לציין):

 

מקום כינוס 1 - ________________________________________________________

מקום כינוס 2 - ________________________________________________________

מקום כינוס 3 - ________________________________________________________

מקום כינוס 4 - ________________________________________________________

 

 

 

 

 


עזרה ראשונה

 

להלן המקומות והאחראים על עמדות עזרה ראשונה במוזיאון:

 

מבנה:............................. קומה:.............אחראי:................................. טל: .........................

 

מבנה:.............................קומה:.............אחראי:.................................  טל: .........................

 

מבנה:.............................קומה:.............אחראי:.................................  טל: .........................

 

מבנה:.............................קומה:.............אחראי:.................................  טל: .........................

 

מבנה:.............................קומה:.............אחראי:.................................  טל: .........................

 

 

במצב של מצוקה רפואית או פציעה של עובד או מבקר יש לנהוג כדלקמן:

 

1.       להישאר רגוע, להודיע לאיש הביטחון הקרוב ו/או להנהלת המוזיאון או להתקשר למגן דוד אדום
 בטלפון 101.

 

2.       למסור בטלפון את המידע לגבי מיקומך, תאור המצב, שמך ומספר הטלפון.

 

3.       לסייע בהגשת עזרה ראשונה ככל שניתן.

 

4.       לפנות את הנפגע למקום בטוח אם נשקפת סכנה מיידית לשריפה, התמוטטות המבנה וכד'.

 

5.       להימנע משיחות עם הנפגע על מצבו ולומר רק דברי הרגעה.

 

7.       לתעד את הפציעה בצילום אם אירעה עקב מפגע בטיחותי.

 

8.       אל תנהל שיחות על הסיבות שלדעתך גרמו לאירוע ואל תיתן מידע לא מוסמך בנושא.

 

9.       לאחר פינוי הנפגע היה זמין לעזור לחקירת האירוע.

 

 


 

שריפה

 

במקרה של שריפה יש להתנהג כדלקמן:

 

1.       לשמור על קור רוח.

 

2.       להפעיל את לחצני אזעקת האש ולהודיע לקצין הביטחון/הנהלת המוזיאון/כבאים כולל מסירת
          מידע על: מקום האירוע, מה בוער, אם יש לכודים, וכן את שמך ומספר הטלפון שלך.

3.       לפנות את האנשים מאזור הסכנה בדרך בטוחה אל מקום ההתכנסות המוסכם.

 

4.       לנסות לכבות את האש באמצעות מטף כיבוי אם השריפה במצב התחלתי. הפעלת ציוד כיבוי
במים מחייב ניתוק זרם החשמל
. אין להסתכן בביצוע פעולת הכיבוי.

 

5.       לנתק מהזרם מכשיר חשמלי שעלה באש, רק אם הדבר אפשרי ובמידה שאינך מסתכן.

 

6.       אין  להגיע למצב שהאש מתפשטת ומונעת ממך אפשרות להימלט.

 

7.       אין להשתמש במעליות בזמן שריפה.

 

8.       אין לפתוח דלת חמה או שעשן חודר דרכה.

 

9.       בזמן המילוט יש לסגור את הדלתות אבל לא לנעול אותן.

 

10.     אין לנסות להציל רכוש, דאג להצלת הנפש בלבד.

 

11.     יש להיצמד לרצפה במקום אפוף עשן ואם בגדיך עלו באש, עצור את תנועתך, שכב על הרצפה
          והתגלגל עד שהאש תכבה. 

 

12.     יש לסגור כל דלת בינך לבין אזור השריפה, אם נלכדת בתוך חדר בזמן שריפה, אטום את הדלת
          בעזרת בגדיך, או בדים מכל הבא ליד. פתח חלונות להכנסת אוויר. 

 

13.     הכניסה לאזורים המעורבים בשריפה מותרת אך ורק לאחר בדיקת המבנה ע"י גורם הנדסי
מוסמך, בדיקה של מערכות החשמל, גז ותשתיות אחרות.

 

14.     יש להשגיח על פעולות הכיבוי בעת ביצוען ולאחריהן בכדי למנוע ביזה.

 

 


 

הודעה על הטמנת מטען חבלה או גילוי של חפץ חשוד

 

במקרה של קבלת הודעה טלפונית על מטען חבלה או גילוי של חפץ חשוד יש לנהוג כדלקמן:

 

1.       לשמור על קור רוח, להקשיב היטב ולרשום כל פרט. היה אדיב וגלה ענין. אפשר למודיע לדבר,
          ונסה לדובב אותו על מנת לדלות ממנו מידע רב ככל האפשר, למשל:

·         מתי המטען עומד להתפוצץ והיכן הוא נמצא?

·         איך נראה המטען ומה סוגו?

·         מה יגרום לפיצוץ?

·         האם ידוע לך מי הניח את המטען ומדוע?

·         מה שמו של המודיע, מיקומו או כתובתו?

·         מה רצית להשיג בהנחת המטען ומה עלינו לעשות כדי למנוע את הפיצוץ?

 

2.       לכתוב הודעה תוך כדי שיחה ולהעבירה לאדם הנמצא בטווח ראייתך על מנת שיודיע לגורמי
          הביטחון.

 

3.       להעביר את המידע מייד לגורמי הביטחון של המוזיאון או למשטרת ישראל.

 

4.       אין לשוחח על תוכן ההודעה עם אחרים.

 

5.       למלא את טופס רישום ההודעה המצ"ב ולהעבירו לגורמי הביטחון.

 

6.       אם נתגלה חפץ חשוד, להתרחק ממנו, למנוע מאחרים להתקרב ולהודיע לאנשי הביטחון של
          המוזיאון או לגורם מוסמך תוך ציון מיקומו של החפץ החשוד, שמך ומספר הטלפון.

 

7.       אם ניתנה הוראה לפינוי האזור או הבנין, יש למלא אחר הוראות אנשי הביטחון ולגשת למקום
          הכינוס שנקבע מראש.

 

8.       הגיע דבר דואר חשוד ללא שם השולח, או שחותמת הדואר ממקום המשלוח אינה מוכרת:

·         אין לגעת בו.

·         יש להודיע לאיש הביטחון או לגורם מוסמך תוך ציון המיקום של דבר הדואר, שמך
ומספר הטלפון.

·         אין להשתמש בטלפון סלולרי בקרבת חפץ חשוד או במכשירי קשר אלחוטיים.

·         יש לצאת מהחדר, להתרחק מדבר הדואר החשוד ולהודיע גם לאחרים לעשות כך.

 

9.       פתחת דבר דואר וחומר בלתי ידוע התפזר:

·         יש להודיע לאיש הביטחון או לגורם מוסמך תוך ציון המיקום, שמך ומספר הטלפון.

·         יש לסגור את החלונות ואת מערכת האיוורור או מיזוג האוויר.

·         אין להשתמש בטלפון סלולרי בקרבת מקום או במכשירי קשר אלחוטיים.

 

10.     התקבלה הודעה בדואר האלקטרוני על הטמנת חומר נפץ:

·         יש להודיע לאנשי הביטחון של המוזיאון תוך ציון המיקום, שמך ומספר הטלפון.

·         אין למחוק את ההודעה ואין להשיב עליה.


טופס רישום הודעה על הטמנת מטען חבלה או איום

 

אם  נתקבלה שיחה טלפונית על הטמנת מטען חבלה או איום אחר, מלא את הפרטים שלהלן:

 

1.       נוסח הודעה:______________________________________________________

          ________________________________________________________________

          ________________________________________________________________

 

2.       נתונים על  מוסר ההודעה:

          מין המטלפן: ז/נ מוצא: _________ גיל: _______ משך השיחה: ________________     

          מס' הטל' ממנו התקבלה ההודעה: ____________ תאריך: ________שעה: ________       

 

3.       נתונים על קולו של מוסר ההודעה:

aרגוע     aמאנפף       aכעוס      aמגמגם     aנרגש           aלוחש

aאיטי     aצרוד         aמהיר      aעמוק       aרך              aשבור

aרם        aצוחק         aבוכה      aמוסווה     aמטושטש    aמוכר

aעילג      aנורמלי      aמכחכח    aמתנשם    aגס             aמבטא מסויים

·         סמן בעיגול

 

הקול, מוכר לי ודומה לזה של: __________________________________________

 

4.       קולות שנשמעו ברקע:

aרחוב   aהפרעות רדיו       aכלי חרס      aבני אדם     aמוסיקה   aבעלי-חיים

aמנוע   aציוד משרדי        aרעשי בית      aתא טלפון    aכריזה      aגלי ים

aפעמון  aציוד תעשייתי   aבית ספר      aרכב קל        aרכב כבד    aבית חולים

aטלפון נייד     aאחר: ___________________________________________

·         סמן בעיגול

 

5.       ניסוח ההודעה:

          aרהוט   aמבולבל       aמוקלט      aגס-רוח     aלא רציונלי   aהקראה

 

הערות: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

שם: ___________________  מס' טל:  ______________  תאריך:  ________________


התנהגות בעת פיצוץ

 

בהישמע פיצוץ באזורך יש להתנהג כדלקמן:

 

1.       לשמור על קור הרוח.

 

2.       לתפוס מחסה.

 

3.       להיות מוכן לאפשרות של פיצוצים נוספים.

 

4.       להתרחק מחלונות, מראות, אביזרים תלויים, מדפים או פריטים שיציבותם עלולה להתערער
          עקב הפיצוץ.

 

5.       למלא אחר הוראות אנשי הביטחון או כוחות חילוץ והצלה.

 

6.       אם ניתנה הוראת פינוי יש לנוע בשקט לאזור הכינוס המוסכם או למקום בטוח אחר.

 

7.       אין להזיז נפגעים אלא אם נשקפת להם סכנה מיידית כגון: שריפה, פיצוץ נוסף, התמוטטות בנין.

8.       יש לפתוח דלתות תוך זהירות כדי למנוע פגיעה מחפצים רעועים.

 

9.       אין להשתמש במעלית.

 

10.     אין להשתמש בטלפונים סלולרים או במכשירי קשר למעט במקרים של פיקוח נפש.

 

11.     אסור להדליק אש.

 

12.     אין לשוב לאזור הפגוע אם לא ניתן אישור ע"י גורמי הביטחון או מהנדס קונסטרוקטור.

 

13.     יש להימנע מהפצת שמועות.

 

 

 


התנהגות בעת הצפה או שיטפון

 

במקרה של הצפה יש להתנהג כדלקמן:

 

1.       לעלות למקום בטוח אם נשקפת סכנה עקב כמויות המים ואין אפשרות להימלט מהמבנה.

 

2.       לנסות לוודא מה מקור ההצפה.

 

3.       לנתק את כל הזנות החשמל של האזור המוצף.

 

4.       לסגור את ברזי ההזנה של המים המובילים לאזור המוצף או את אלה שגרמו להצפה.

 

5.       לסגור את אזור ההצפה ולסמן אותו בשלטי אזהרה.

 

6.       לחסום את התפשטות המים לחללים נמוכים יותר או לאזורים סמוכים.

 

7.       להיכנס לאזור המוצף אך ורק לאחר נקיטת אמצעי בטיחות מתאימים כגון: מניעת טביעה,
          מניעת חדירת גופים חדים לכף הרגל, החלקה וכד'.

 

8.       לאסוף כל חפץ שצף.

 

9.       בעת פינוי המים יש להשגיח שלא יפגעו או ילכו לאיבוד פריטי אוסף זעירים.

 

10.     אין לנסות לשנות את מצבו של פריט מהאוסף שנפגע ממים אם הדבר עלול לגרום להשחתתו. 

11.     לצורך טיפול בנזקי המים למוצג מוזיאלי פנה לאיש שימור.

 

12.     אין לחזור למקום המוצף ללא בדיקה ואישור של מהנדס קונסטרוקטור, מהנדס חשמל בודק
          וגורמים מורשים לבדיקת תשתיות אחרות.

 

13.     תהליך ייבוש המקום ייעשה תוך בקרה מלאה של אנשי מקצוע (אוצר, משמר).

 

הודעה על סכנת שיטפון בקרבת המוזיאון מחייבת:

 

1.       לחזק ולקבע את כל העצמים הבלתי מחוזקים הממוקמים מחוץ למבנה.

 

2.       לכסות את הפתחים בלוחות עץ שיחוברו לאלמנטים חזקים בבנין.

 

3.       לבנות חומת מגן משקי חול/אדמה מסביב לפתחי הכניסה/יציאה.

 

4.       לנתק קווי הזנה בלתי חיוניים (חשמל, גז).

 

5.       לוודא שאיש הביטחון ובעלי תפקידים אחרים הנשארים במבנה מוגנים כראוי, מצוידים בביגוד
          מתאים, מזון ומים למספר ימים, פנסים ומכשירי טלפון ו/או מכשירי קשר אלחוטיים ומכשיר
          רדיו המופעל ע"י סוללות.

 


 

התנהגות בעת רעידת אדמה

 

התרחשה רעידת אדמה יש לנהוג כדלקמן:

 

1.       אם הנך נמצא בתוך מבנה:

·         לתפוס מחסה תחת רהיט כבד כגון שולחן או משקוף.

·         לשאוף להימצא באזורים של מבנים קשיחים כגון: פיר, חדר מדרגות, ממ"ד או מקלט.

·         אין לרוץ לכוון היציאה, המדרגות עלולות להיות חסומות או שבורות.

·         להתרחק מחלונות זכוכית, דלתות, ארונות תצוגה, מדפים וכד'.

·         אין להשתמש ולא לאפשר לאחרים להשתמש באש גלויה מחשש להתפוצצות.

·         עם תום רעידת האדמה יש לצאת מהמבנה בזהירות תוך בדיקה יסודית של כל  מעבר. 

 

2.       אם הינך נמצא מחוץ למבנה:

·                                                  להתרחק ממבנים סמוכים, מתקנים, קווי חשמל, עצים, סלעים.

·                                                  לנוע לעבר שטח פתוח.

 

3.       להודיע לכוחות ההצלה באמצעות הטלפון על לכודים, פצועים וכן על הנזקים.

 

4.       אם ישנם לכודים תחת ההריסות:

·         לנסות ליצור עימם קשר תוך איתור מיקומם.

·         להרגיע ולעודד אותם תוך ניהול שיחות.

·         אם לא נשקפת סכנה, אין לנסות לחלץ ולא לשנות את המצב במקום. יש להשאיר את
      פעולת החילוץ לכוחות הצלה מיומנים.

·         אם נשקפת סכנת חיים ללכודים, ניתן לנסות לחלצם תוך הפעלת שיקול דעת ומבלי  

                להסתכן או לסכן אותם או אחרים.

 

5.       יש להציב שמירה במקום ככל שניתן.

 

6.       נפגע מבנה המוזיאון, אין להיכנס לתוכו ללא אישור של מהנדסי קונסטרוקציה, בדיקה יסודית
          של מערכות חשמל, גז ותשתיות אחרות.

 

7.       יש לבדוק ביסודיות את הנזקים ולתעד בצילום את המצב כדי לסייע לאיסוף ותיקון של

          המוצגים שנפגעו.

 

8.       ניתן לאסוף את המוצגים מההריסות אם לא נשקפת כל סכנה והינך מצויד בציוד מגן אישי

          מתאים (נעלי בטיחות, כובע מגן, כפפות וכד').

 

9.       הגדר את החללים במוזיאון שזקוקים לשיקום והפרד אותם בקירות זמניים משאר החדרים.

10.     לאחר האירוע – יש להסיק מסקנות ולהכין תוכנית תגובה למצב דומה בעתיד.

 


 

הוראות בטיחות ובטחון במוזיאון בעת התקפה

טילים/מטוסים/ארטילריה

1.       הפעלת  המוזיאון:

·                     יש להתנות את פעילות צוות המוזיאון בהתאם להנחיות הצבא.

·                     יש לוודא שלרשות שומר/י המוזיאון קיימים אזורים מוגנים כראוי.

·                     יש לוודא שציוד הכיבוי נמצא במצב תקין, בדוק שהגישה אליו חופשית ללא מכשולים.

·                     יש לוודא שקיימים ערוצי קשר בדוקים ובטוחים עם עובדי המוזיאון ועם השומרים.

·                     יש לדאוג לשמירת תוכנית המוזיאון ורשימת המוצגים במקום בטוח מחוץ למוזיאון.

·                     יש לצמצם למינימום את השימוש במכשירי חשמל וגז ובתום השימוש לוודא את ניתוקם.

·                     יש להרחיק מהמוזיאון או סביבתו חומרים דליקים או נפיצים.

·                     יש לאתר ולסמן את ברזי המים המזינים את המערכת במוזיאון.

·                     יש לצפות את חלונות הזכוכית בציפוי יריעת פלסטיק בעובי של 100 מיקרון למניעת פיזור רסיסים במקרה  של התנפצות.

·                     יש לוודא שבמוזיאון קיימת ערכה לעזרה ראשונה מצוידת כהלכה.

2.       טיפול בתצוגות ובאוספים:

·              פריטים העלולים להינזק מהמדף יש להסיר מאולמות התצוגה, לעטוף ולאחסן במקומות מוגנים.

·              יש להרחיק ולאחסן במקום בטוח כל פריט הממוקם בקרבת חלון.

·              יש להרחיק ולאחסן במקום בטוח כל פריט המוצג תחת גג שאינו עשוי מבטון מזוין.  

·              יש להסיר ולאחסן במקום בטוח מוצגים בעלי ערך מיוחד, בהתאם לשיקול דעת האוצר ומנהל המוזיאון. מקום מוגן למוצגים ייחשב כל מקום העומד בהנחיות פיקוד העורף להגנה על בני אדם.

·              אחסנת מוצגים בקומת מרתף או במבנים מתחת לפני הקרקע - יש לדאוג שהפריטים יונחו בגובה 15 ס"מ לפחות מעל פני הרצפה.

·              יש לוודא שלמבנה קיים ניקוז ופתחיו אינם סתומים.

·                מקום אחסון זמני חייב לעמוד בתנאים כדלקמן:

o       הגנה פיזית סבירה מפני פגיעת טילים/פצצות/פגזים.

o       ללא מעבר של צינורות מים, ניקוז או ביוב.

o       ללא חומרים דליקים, נפיצים, מחמצנים או קורוזיבים.

o       ללא עקבות של מכרסמים או מזיקים אחרים.

o       לא  בקרבת מקור חום העולה על C° 24.

o       לחות יחסית נמוכה- מ- 55%. 

·              אמצעי נעילה סבירים למניעת פריצה - אם ניתן, רצוי להחליפם באמצעי נעילה חדשים כאשר המפתחות ימצאו אך ורק בידיים של אנשי המוזיאון. מומלץ לסמן את המנעול בסימן סמוי ולמסור אותו לשומרים, לאנשי הסיור ולמורשי המוזיאון.

·              הצבת שומר מצויד בנשק, לחצן מצוקה ואמצעי קשר למוקד תגובה.


 

הוראות  למניעת ביזה בעת מצב חירום

במקרה של פגיעה חלילה במוזיאון או במחסני אוספים עקב אש, שיטפון, רעידת אדמה, נפילת טילים וכד', קיימת סכנה של ביזה. כדי למנוע זאת יש לנקוט בפעולות כדלקמן:

1.       להכין מראש רשימה של חברות היכולות להעמיד לרשות המוזיאון שרותי  שמירה.

2.       יש למנוע מכל אדם להכנס לשטח המוזיאון.

3.       יש לפנות למשטרת ישראל לקבלת סיוע בשמירה על המקום.

4.       יש לגייס את צוות העובדים כדי לבצע איתור הפריטים המוזיאליים לפי הרשימות המוחזקות
          מחוץ  לכותלי המוזיאון.

5.       הכניסה לאזורים שנהרסו תעשה אך ורק לאחר קבלת אישור מכוחות הביטחון ומהנדסים תוך
          שמירה  על הנחיותיהם ועל כללי הבטיחות.

6.       כל עובד הנכנס לשטח יהיה מצוייד בציוד מגן אישי כגון נעלי בטיחות, כפפות וכובע מגן.

7.       יש לסגור את אזור הפגיעה ולהציב שומרים מסביב. כניסה של עובדי המוזיאון לחיפוש פריטים
          מהאוסף באזור שנפגע תהיה אך ורק לאחר בדיקתו ע"י גורמי ביטחון ומומחי הנדסה וקבלת
          אישורים מטעמם.

8.       מומלץ לתעד בצילום את המצב לפני תחילת החיפוש, לתעד את האנשים המעורבים בחיפוש,
          ולתעד את מהלכו.

9.       במקביל מומלץ לנהל רישום מיידי לגבי פריט או חלק ממנו שהתגלו בחיפוש.

10.     המקום יהיה מגודר, מסומן בשלטי אזהרה בדבר הסכנות ותוצב בו שמירה 24 שעות ביממה.

11.     יש לאסור כניסה כל זמן שלא נמצאו כל הפריטים החסרים.


 

הפרות סדר והפגנות

הוראות אלה מתייחסות למצב שבסביבת המוזיאון מתקיימות הפגנות העלולות להיות אלימות או צורות אחרות של הפרת סדר הציבורי. להלן תמצית ההוראות:

1.       יש להודיע מיד לגורמי הביטחון בין אם מתקבל מידע בדוק, או שיש שמועות על קיום או
          כוונה לקיום של הפגנה או כל צורה אחרת של הפרת סדר ציבורי, העומדים להתרחש בסביבה
          הקרובה של המוזיאון.

2.       יש לשקול את סגירת המוזיאון תוך תגבור של אנשי אבטחה.

3.       יש לוודא שכל הדלתות סגורות ונעולות ודרכי המילוט פנויות.

4        יש לוודא שציוד הכיבוי נמצא בהישג יד.

5.       יש להתרחק מהחלונות ולהרחיק מהם מוצגים העלולים להנזק.

6.       יש למלא אחר הוראות גורמי הביטחון.

7.       יש להודיע לכוחות הביטחון ושרותי ההצלה על כל סכנה פוטנציאלית/מיידית כגון: אש,
          זריקת חפצים או הטמנת חפצים חשודים כמו חומרי חבלה.

8.       כאשר ניתנת ההוראה להתפנות, יש למלא אחר נוהלי הפינוי ואחר מתאמי פעולת הפינוי. 

9.       אם הוחלט על פינוי יש לדאוג לארגון צוותי כוננות.

10.     יש לוודא שמערכות ההקלטה של מצלמות הביטחון תהיינה פעילות ברציפות.

11.     אין להישאר באזור ההתפרעות לשם צפייה.

12.     אין להפיץ שמועות.


 

חומרים מסוכנים

מוזיאון המאחסן חומרים המוגדרים "מסוכנים", כדאי שיהיה ער לאופן ההתנהגות הנדרש במקרים שהחומרים הנ"ל נשפכים או דולפים, ועלולים לגרום לפגיעה בנפש או ברכוש.

1.       במקרה שחומרים כימיים מסוכנים נשפכו:

·         יש לפנות את האזור ולא להרשות למי שאינו מוסמך לכך להכנס אליו.

·         יש להודיע לשרותי הכיבוי וההצלה על האירוע, תוך מסירת פרטים על:

o       זהותך ומספר הטלפון בו ניתן להשיגך.

o       כתובת ומיקום האירוע.

o        סוג החומר וסיווגו לפי UN.

o       הערכת הכמות שנשפכה.

o       אם יש נפגעים.

·         דאג לפינוי אזור התקרית או הבנין כולו, לפי המצב.

·         נסה להציל בני אדם שנפגעו אם ברשותך ציוד מגן אישי מתאים בתנאי שהפעולה לא
      מסכנת אותך. 

·         יש לתלות בקרבת מקום האחסון דפי מידע הכוללים הוראות בטיחות בהתאם לחומרים 
      המסוכנים, ובשעת הצורך לפעול רק על פי הכתוב.

·         במקרה שקיימת סכנת התלקחות – יש לנקוט פעולות מנע כגון: כיבוי להבות בוערות,  
      סיגריות ומכשירים מפיצי חום.

·         יש לסייע לכוחות ההצלה במסירת כל מידע הקשור לאירוע.

2.       במקרה שחומרים כימיים דלפו או נשפכו אך אינם מהווים סכנה לבני אדם או לסביבה:

·         אין להרשות למי שאינו חיוני או אינו מוסמך להיכנס לאזור.

·         פעולות למניעת התפשטות החומר, ניטרולו ואיסופו ייעשו רק ע"י אנשים מוסמכים בעלי
      ציוד מגן אישי מתאים. במקרה שאין ידע או יכולת של צוות המוזיאון להתמודד עם האירוע
      יש להתקשר לשרותי הכיבוי וההצלה.

·         הפסולת הנגועה וציוד הניקוי יסולקו באמצעות גורם מתאים לאתר פסולת מוכרז.


כשל מערכות האספקה

במקרה של הפסקת חשמל במוזיאון מומלץ להתנהג כדלקמן:

1.       לשמור על קור רוח.

2.       לכוון את המבקרים אל מחוץ לאזורי התצוגות בדרכים המוארות ע"י תאורת חירום או אור
          טבעי.

3.       אם נקלעת לאזור חשוך, אל תזוז ממקומך והודע בכל דרך אפשרית לאיש הביטחון של המוזיאון.

4.       יש להודיע לחברת החשמל על התקלה ולנסות לקבל מידע על מועד התיקון.

5.       יש לנתק כל מכשיר, וכל ציוד בלתי חיוני או רגיש עד להחזרת הזרם.

6.       יש להפעיל את מערכת המיגון האלקטרונית באיזורים שלא ניתנים לבקרה.

במקרה של הפסקת / דליפת מים במוזיאון מומלץ להתנהג כדלקמן:

1.       להודיע מייד להנהלת המוזיאון ולאנשי האחזקה.

2.       לוודא שכל הברזים סגורים לפני עזיבת המקום.

3.       במקרה של דליפה או נזילה יש לנהוג כדלקמן:

·         להגן או לפנות מוצגים העלולים להינזק בהתאם להנחיות האוצר.

·         לנקז את המים אל מחוץ לאזורי התצוגה או האחסון.

·         לנהוג בזהירות מרבית אם מכשירי/אביזרי חשמל או שקעים נמצאים בסמוך למים.
      לנתק מלוח החשמל את המעגלים הסמוכים למים או עלולים להינזק מהם.  

·         חידוש זרם החשמל באזור שנפגע ממים או קיים חשד שנפגע ממים מחייב בדיקה ואישור
      של אדם בעל הסמכה.

·         בעזיבת מקום העבודה ודא שכל הברזים סגורים.

·         בהחזרת זרם המים לצנרת דאג לשחרור האוויר מהקו תוך פתיחת ברזים בזהירות ובצורה
      מבוקרת.


הוראות התנהגות בעת גילוי סימני פריצה

בעת גילוי של סימן המעיד על פריצה או ניסיון לפריצה יש לנהוג כדלקמן:

1.       אין לשנות את המצב, לא לגעת ולא לאפשר לאחרים לעשות כן.

2.       יש להציב מיד שומר במקום.

3.       יש להודיע מיד להנהלת המוזיאון.

4.       לתעד בצילום את המצב.

5.       להודיע למשטרת ישראל .

6.       לסייע לחוקרי המשטרה בכל מידע שברשותך.

7.       לבדוק את מערכת ההקלטה של מצלמות הביטחון כדי לזהות פרטים הקשורים לאירוע.

8.       לבדוק את זיכרון מערכת המיגון האלקטרונית.

9.       להודיע לחברת הביטוח על האירוע ולבקש שמאי להערכת הנזקים.

10.     לגייס בעלי מקצוע לביצוע תיקונים לאחר ביקור השמאי.

11.     לחקור את האירוע וליישם את המסקנות.

12.     אין למסור מידע לשום גורם על מערך האבטחה של המוזיאון או על האירוע.

13.     למסור להנהלת המוזיאון כל מידע או חשד הקשורים לאירוע.

טלפונים חיוניים:

משטרה:

100

מגן דוד אדום:

101

כיבוי אש:

102

חברת החשמל:

103

חזרה למעלה 

מאמרים נוספים בקטגוריה זו:

סודות ההרמיטז'  

אינג' סרג'יו ברקוביץ' - מומחה לבטחון ובטיחות במוזיאונים

Instructions for museums under threat of bomb and rocket attacks  

Written by Ing. Sergiu Berkovici

מונחון למושגי בטחון ובטיחות במוזיאונים  

צוות מומחים בינלאומי של איקו"ם

Terrorism in Relation to Cultural Heritage Institutes  

Dipl. Ing. Bercovici Sergiu