דיווח השתתפות בכנס של איקו"ם בפראג 20/8 – 26/8/2022

דורית ווליניץ

 

הישיבות המנהלתיות:

ביום שבת 20.8.22 אחר הצהריים קיימנו ישיבת הנהלה של ICOM NATHIST, בישיבה דנו בהיערכות לאספה הכללית שלנו שתתקיים בתחילת נובמבר. במסגרת האספה הכללית יתקיימו גם הבחירות להנהלה שלנו שעל פי התקנון של איקו"ם מתקיימות אחת לשלוש שנים. בנוסף למושב האסיפה הכללית נקיים גם שני מושבים של תוכן בהם חברים יוכלו להציג מהנעשה במוזיאונים שלהם. קיימנו גם דיון על המכתב שקבלנו מאיקו"ם אוקראינה בו הם מבקשים להשעות את איקו"ם בריה"מ מהארגון. התלבטנו האם להגיב ואיך ובאם תתקיים הצבעה בנדון איך נצביע. המסקנה שלנו הייתה שגם אם מהמכתב משתמע שחברי איקו"ם בריה"מ לקחו חלק פעיל בפגיעה בערכי תרבות באוקריאינה יש לקחת בחשבון את מצבם המורכב וחוסר יכולתם להתנגד למשטר תחתיו הם חיים. כמו כן קיימנו דיון על היערכות לכנס השנתי שלנו ב- 2023 שאותו אנחנו מקווים לקיים בקוסטה ריקה.

ביום ראשון 21.8.22 התקיימו הישיבות הבאות:

09:00 ישיבה נפרדת של יושבי ראש ה- IC's. 

מצ"ב מסמך ההחלטות שהוגשו לאדוויזורי  Advisory Council(נספח א')

11:45 המושב ה- 92 של האדוויזורי Advisory Council

מצ"ב סדר היום של הישיבה (נספח ב') והדו"ח השנתי (נספח ג') פרוטוכול טרם פורסם.

במהלך הישיבה המועמדים בבחירות להנהלה הציגו את עצמם.

14:45 שינויים בתקנון של איקו"ם.

במפגש הוסבר שהכוונה היא לעדכן את התקנון לשפה מובנת יותר ללא כוונה להכניס בו שינויים מהותיים. 

15:45 התקיימו שני מפגשים מקבילים: האחד דן ברשימות האדומות שאיקו"ם מפרסם והשני דן בביקורת החיצונית שהתקיימה על ההתנהלות של ההנהלה והמזכירות של איקו"ם ומה הצעדים הבאים בנושא. 

אני השתתפתי במפגש על הבדיקה החיצונית.
במפגש צויין שחלק מההמלצות כבר יושמו כמו למשל נושא השקיפות ושיתוף הפעולה בין היו"ר למנכ"ל, אך מאחר ובמהלך הכנס ייבחר יו"ר חדש וועד מנהל חדש, הרי שימים יגידו. אמה נרדי שנבחרה להיות היו"ר הבא של איקו"ם חזרה והצהירה במהלך הקמפיין שלה שהיא תאמץ את מסקנות הדו"ח ותפעל ליישומן. טיוטת דו"ח הביקורת (נספח ד')

17:00 מצב ההגנה על ערכי תרבות באוקריאנה

המכתב שנשלח ע"י איקו"ם אוקראינה (נספח ה'). במהלך המפגש העמיתים מאוקראינה הציגו את מצבם החמור באשר למורשת התרבותית שלהם והפגיעה של הרוסים בערכי התרבות, במקביל עמיתים מאירופה הציגו את התגייסותם לעזרה. הבקשה להשעות את איקו"ם רוסיה לא עלתה במהלך המפגש.

ביום שני 22.8.22 התקיימו הישיבות הבאות:

התחלנו את הבוקר בטקס פתיחה של הכנס, ברכות ומופע פולקלור. 

09:45 הרצאה על מוזאונים והחברה האזרחית מפיה של מרגריטה רייס סוארז מקולומביה.
ההרצאה עסקה במעורבות קהילות מקומיות בשימור המורשת החומרית והלא חומרית שלהם וההשפעה של השלטון המרכזי.
בהמשך התקיים רב שיח בנושא בהשתתפות:
קטרינה צ'וייבה סגנית שר התרבות של אוקראינה, ג'סמינקו הלילוביץ' מייסד של מוזיאון ילדות בצל מלחמה, שחלל תצוגה שלו הוקם באזור הדוכנים בכנס וניתן היה לבקר ולצפות, ברברה קירשנבלט-גימבלט אוצרת ראשית של המוזאון של יהדות פולין בוורשה והאנג ניסאי מקמבודיה.
כל אחד מהדוברים הציג את ניסיונו בנושא מוזאונים והחברה האזרחית. משך את עיני אחד השקפים של ברברה, מה אנשים חושבים על מוזאונים.

11:45 התקיים מפגש עדכון של הוועדה שעוסקת בכתיבת הקוד האתי החדש של איקו"ם. תהליך העבודה אומץ מתוך המודל של תהליך העבודה של הוועדה להגדרה של מוזאון (נספח ו') חברי הוועדה הציגו היבטים שונים בחלקם כאלה שלא מופיעים בקוד הקודם, חיזוק ההיבטים של התנהלות עובדי המוזאונים לצד גיבוי הנדרש עבורם מהנהלת המוזאון. נושאים שעומדים על הפרק כמו דקולוניאליזם והשבה של פריטים ועוד. במהלך המפגש צויינה גם התייחסות לקוד האתי של מוזאוני הטבע שנכתב בנפרד (נספח ז')

14:00 השתתפתי בסדנא על קיימות במוזאונים
שמחתי לראות שלסדנא הגיעו גם אנשי מוזאונים שאינם מוזאונים לטבע. את הסדנא הנחה הנרי מקגי מ- curating tomorrow, שפרסם מספר חוברות יישומיות להתנהלות מוזאונים, לאחרונה הוא מתמקד בקיימות. לדבריו קיימות אינה רק נושא אקולוגי סביבתי אלא נושא חברתי שמשפיע על כל תחומי החיים שלנו. בשנת 2015 האו"ם פרסם 17 מטרות העוסקות בקיימות וחברה כשהכוונה היא ליישמן עד שנת 2030 (נספח ח')

15:30 השתתפתי במושב הראשון מבין 3 מושבים של פרזנטציות מאנשי מוזאונים מרחבי העולם. הפעם NATHIST חברה ל- ICME, ICR ו-UMAC לקיים מושבים משותפים. סדר המפגשים והתקצירים (נספח ט')

בערב התקיימה מסיבת הפתיחה של הכנס שהתקיימה בגשם שוטף.

ביום שלישי 23.8.22 התקיימו הישיבות הבאות:

09:00 הרצאה בנושא קיימות, השפעת משבר האקלים של קיום המוזאונים מפיה של הילה פלביה נאקבוייה מאוגנדה ובהמשך התקיים רב שיח בנושא עם נציגים מצ'כיה, קניה, בנגלור וצרפת.

10:30 התקיים מפגש בו הוצג בפנינו תהליך העבודה על התכנית האסטרטגית של איקו"ם לשנים 2022-2028 והנוסח הסופי שיובא להצבעה באסיפה הכללית למחרת. נוסח התכנית (נספח י')

אחר הצהריים 14:30 – 18:00 התקיימו של מושבים נוספים של המפגש המשותף של NATHIST ICME, ICR ו-UMAC. היה לי הכבוד להנחות את המושב הראשון  

C:\Users\Dorit\Desktop\תמונות מפראג\DSC05604.JPG

C:\Users\Dorit\Desktop\תמונות מפראג\DSC05687.JPG

בשעות הערב התקיים ליל המוזאונים.

ביום רביעי 24.8.22 התקיימו הישיבות הבאות:

09:00 הרצאה ופאנל בנושא מוזיאונים וטכנולוגיות חדשות.
מעניינים במיוחד היו דברין של לאס קרלסון שמנהל את מוזאון העתיד בדובאי שלמרות שהמוזאון מתבסס על טכנולוגיות חדשות כולל כל הבניין בו הוא נמצא הרי שהם בחרו קומה אחת מהמוזאון שתהיה ללא טכנולוגיות מתקדמות, חלקה מיועדת לילדים.

10:30 הוצג בפנינו תהליך העבודה על ההגדרה החדשה למוזאון, תהליך שהיה חדשני ופורץ דרך בהתנהלות הארגונית של איקו"ם וכלל הרבה מאוד שיתוף של החברים. הוועדה שעבדה על התהליך השקיעה הרבה מאמצים ושעות עבודה. תודה לנאווה קסלר עמיתתנו שהייתה אחת מהם.

בשעה 12:30 התקיימה אסיפה כללית שלא מן המניין בה הוצגה ההגדרה החדשה שעמדה להצבעה (נספח י"א) והוצגו תוצאות ההצבעה. ההגרה אושרה ברוב של למעלה מ-90%

בשעה 14:30 התקיימה האסיפה כללית של איקו"ם הוצגו דיווחים שונים (סדר היום נספח י"ב) והוצגו תוצאות ההצבעה על התכנית האסטרטגית ואת הרכב הוועד המנהל הנבחר.

הים הסתיים בטקס העברת הדגל למארח הבא של הכנס גדול – איחוד האמירויות - דובאיי

ביום חמישי 25.8.22 קיימנו את המפגש של NATHIST במוזיאון הלאומי לטבע בפראג.

המפגש נערך בשיתוף פעולה עם איקו"ם ארגנטינה.
בתחילת היום קיימנו סיור מודרך עם מנהל המוזאון במוזאון שעבר התחדשות ושמענו על התהליכים, ההתלבטויות וההתמודדויות שליוו את תהליך ההתחדשות. בהמשך קיימנו שני מושבים  שעסקו בהיבטים משפטיים הקשורים לאוספי טבע. מצ"ב סדר יום ותקצירים (נספח י"ג). את היום סיימנו בסיור במחסני האוספים שנמצאים בפרברי פראג.

ביום שישי 26.8.22 יום סיורים.

השתתפתי בסיור בעקבות גרגור מנדל בברנו