חינוך והדרכה

טל צור, מנהלת מחלקת חינוך, מגדל דוד, המוזאון לתולדות ירושלים
סיכום דברים   הכינוס ה-23 של איקו"ם בין-לאומי התקיים בקיץ 2013 בריו דה ז'נרו , ברזיל.…
ד"ר עודד שי
אחד המוסדות שהוקם בעקבות תנופת הפיתוח בתחומי החיים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים, היה בית…

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.