שימור

נעה כהנר מקמנוס
השתתפות בסדנה לשימור צילומים בהנחיית משמר צילום awain Weaver הסדנה התקיימה ב 24-21…
פנינה שור
לצפייה במצגת נא להקיש כאן
ניל מקמנוס
CLIMATE FOR COLLECTIONS – STANDARDS AND UNCERTAINTIES Nov. 7 – Nov.9  2012 Pinakothek der…

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.