אתנוגרפיה

עידית שרוני
הכינוס התקיים במרכז הקונגרסים מיקו (MiCo Milan Convention Center) אשר תוכנן על ידי…
ד"ר שלי שנהב-קלר
בכינוס שהתקיים במילאנו ביולי 2016, התשתתפה ד"ר שלי שנהב-קלר, חוקרת מוזאונים. באחד המושבים…
רחל צרפתי
Leeds Jewish art and tradition- Israeli politics and culture   Many holidays on the…
רחל צרפתי
 Jewish Museologies and the Politics of Display 13-14 March 2016, Centre for Jewish…

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.