מצגת מטעם ICR קבוצת המוזאונים האזוריים באיקו"ם מהוועידה שהתקיימה בריו, אוגוסט 2013

ג'ין אָסֵה

כדי לצפות במצגת נא להקיש כאן