דוח נסיעת השתלמות לקורס Curating Fashion and Dress, Victoria and Albert Museum, London

נגה אליאש זלמנוביץ'

בין התאריכים 9-5 בפברואר, 2018 השתתפתי בקורס השתלמות בין-לאומי אשר אורגן על ידי מחלקת האופנה ולבוש
במוזאון אלברט וויקטוריה, לונדון. הקורס נועד לעובדי מוזאונים וחוקרים מקצועיים בתחום. כדי לקרוא עוד, נא להקיש כאן