מאמרים ודוחות

מאמרים

דורית ווליניץ
כיושבת ראש חטיבת מוזאוני הטבע באיקו"ם ICOM NATHIST השתתפותי בכנס הייתה בשני ערוצים:…
אפרת אסף שפירא
בין ה-21 ל-28 באוגוסט התקיים בפראג כנס האיקו"ם הבינלאומי התלת -שנתי, המאחד יחד את כל…
אפרת אסף שפירא
בין ה-21 ל-28 באוגוסט התקיים בפראג כנס האיקו"ם הבינלאומי התלת -שנתי, המאחד יחד את כל…

זכויות יוצרים

מובהר בזאת כי במשלוח החומר לפרסום על ידי הכותב, מאשר השולח כי אין בחומר שנשלח לפרסום משום הפרת זכויות יוצרים, ובכל מקרה לא יישא האיגוד באחריות כלשהי להפרת זכויות יוצרים, בגין פרסום החומר שנשלח לפרסום כאמור והאחריות היא של שולח החומר לפרסום, ושלו בלבד.